Monthly Archives: אוגוסט 2018

בניית אפליקציה באלעד

מהי הרווח הסופי, פלוס מינוס, בהזמנת יישומון בהזמנה אישית בשביל ארגון שאינו גדול?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. אם עלויות הפיתוח של היישומון שבים לכיסו של הבעלים בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. זה גם די קל לעשות בירור אם האפליקציה מפחיתה את כמות השניות או הדקות שצריך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, או לחלופין לצמק שימוש מיותר במשאבים ב-19% לדוגמה. בבירור הרווח העתידי, כדאי לא לשכוח את כל החשבונות למיניהם, פלוס ההוצאה לאותה תקופת זמן, בצורה מיידית ולפרקים, שהיישומון אמור באלעד לצמצם.

בניית אפליקציה ברמת השרון

במספרים: מה הרווח, פחות או יותר, אם נזמין יישומים בשביל חברה זעירה?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במידה ומחירי הפיתוח של היישומון שבים לכיסו של הבעלים בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם לא קשה לבדוק את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את מס' הדקות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין לצמק בזבזנות של המוצר עצמו בעשרה אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. כשנחשב את ההשתלמות (כלומר עד כמה ההשקעה משתלמת), נכון לא להשאיר בצד את הפעולות השוטפות שמהוות את ה"הפסדים" של החברה, בכל צורה שלא תהיה, שאמור היישומון ברמת השרון להפחית.

בניית אפליקציה ביבנה

כמה סה"כ הרווח, בערך, בהזמנה של אפליקציה לעסק קטן?
זה מאוד תלוי במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. יצא ועלויות הפיתוח של היישומון שבים לכיסו של הבעלים בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם פשוט נורא לברר את היישומון, אם הוא ממזער את מספר השניות הנצרכות לביצוע פעולה ב-20%, / למזער בזבזנות של משאבים ב-18% למשל. כשנחשב את הרווח העתידי, יש לא להשאיר בצד את המספרים שמייצגים את תשלומים מצד החברה, בכל צורה שלהם, שהיישומון מתכוון ביבנה למזער.