Monthly Archives: יולי 2018

בניית אפליקציה בשדרות

מהם אחוזי הרווח הסופי, פלוס מינוס, בקניית פיתוח יישומון בהזמנה אישית בשביל חברה זעירה?
זה מאוד תלוי במה בדיוק היישומון עושה. יצא ומחירי הפיתוח של היישומון מקבלים כיסוי בשנה הראשונה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. זה גם די קל לבחון את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את כמות השניות או הדקות שצריך לקנות משהו ב-15%, או לחתוך שימוש לא חכם בשירות המוצע ב-16% בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בחישוב הכדאיות, הכרחי לקחת בחשבון את כל חשבונות העסק, כולל מה שהחברה מוציאה, באופן ישיר ועקיף, שעומד היישומון באיזור שדרות לגמד.

בניית אפליקציה בגבעת שמואל

מה בדיוק הרווח הסופי, פלוס מינוס, על ההשקעה יישומון בהזמנה אישית עבור חברה קטנה?
הדברים תלויים במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. אם מחירי הפיתוח כולם חוזרת לבעלים שלה בשנה הראשונה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. זה גם די קל לעשות חישוב את היישומון, אם הוא מוריד את משך הזמן הנצרך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין למזער בזבוז שירות המוצע בעשרה אחוזים וזו רק ההתחלה. בסקירת הרווחיות, יש להתייחס בכובד ראש אל המספרים שמשפיעים על מה שהחברה מוציאה באופן שוטף, בכל היבט, שאמור היישומון בגבעת שמואל להפחית.