Monthly Archives: יוני 2018

בניית אפליקציה בהוד השרון

מה בדיוק הרווח נטו, בהערכה גסה, ברכישה של יישומון ייעודי בשביל ארגון שאינו גדול?
הדברים תלויים במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. במצב בו עלויות הפיתוח כולן מוחזרים אל המשקיע בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה כדאי ומומלץ מאוד. זה גם די קל לבדוק את היישומון, אם הוא מוריד את מס' הדקות הנצרכות לבצע פרוצדורה בנניח 15%, וזה יכול להיות גם למזער בזבזנות של המוצר עצמו ב-19% כהדגמה. בבירור התשואה העתידית, רצוי להתחשב גם בכלהגורמים שמהווים את תשלומים ואף חובות מצדה של החברה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שאמור היישומון בעיר הוד השרון להמעיט.

בניית אפליקציה בערד

מהי הרווח הסופי, פלוס מינוס, ברכישה של יישומון רגיל בשביל חברה קטנה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במקרה שמחירי הפיתוח של היישומון חוזרת לבעלים שלה בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, ההשקעה כדאית. גם לא קשה לברר האם היישומון ממזער את כמות השניות או הדקות שצריך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין לצמצם בזבוז שירות המוצע בעשרה אחוזים לדוגמה. בבדיקת כמה הדברים משתלמים, מומלץ לשים לב אל הפעולות השוטפות שמהוות את תשלומים ואף חובות מצדה של החברה, בכל היבט, שהיישומון אמור בערד והסביבה להמעיט.