Monthly Archives: מאי 2018

בניית אפליקציה בנתניה

כמה סך הכל הרווח נטו, בהערכה גסה, על ההשקעה יישומים בשביל חברה זעירה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. אם מחירי הפיתוח כולם מכוסים בשנה הראשונה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. קל יחסית לברר את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את משך הזמן הנצרך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, או לצמק בזבוז משאבים ב-10 אחוזים לדוגמה. בבירורים על ההשתלמות (כלומר עד כמה ההשקעה משתלמת), יש להכניס לחישוב את הפעולות השוטפות שמהוות את ההוצאה לאותה תקופת זמן, בכל צורה שלא תהיה, שמתכוון היישומון בנתניה והסביבה לגמד.

בניית אפליקציה בביתר עילית

מהי הרווח הסופי, בערך, בהזמנה של יישומון עבור ארגון מזערי?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במצב בו מחירי הפיתוח כולם עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם לא בעיה לעשות חישוב את היישומון, אם הוא מוריד את מספר השניות הנצרכות לביצוע פעולה ב-20%, ואף לחתוך שימוש לא יעיל במשאבים ב-14 אחוזים למשל. כשנחשב את הרווחיות, נכון לקחת בחשבון את כל החשבונות למיניהם, פלוס תשלומים ואף חובות מצדה של החברה, בצורה מיידית ולפרקים, אשר בכוונת האפליקציה בביתר עילית להפחית.