Monthly Archives: אפריל 2018

בניית אפליקציה בקרית מוצקין

מהם אחוזי הרווח הסופי, בערך, בפיתוח יישומון בהזמנה אישית עבור חברה קטנה?
זה מאוד תלוי בסוג הפעולה שהאפליקציה מבצעת. בסיטואציה בה עלויות הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בשנה הראשונה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם לא קשה לברר האם היישומון ממזער את כמות השניות או הדקות שצריך לביצוע פעולה ב-20%, או לחלופין להקטין בזבוז אמצעים ב-13 אחוזים כהדגמה. בבחינת הרמה של צורך בהזמנה, חובה לקחת בחשבון את כל החשבונות למיניהם, פלוס ההוצאה לאותה תקופת זמן, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון עתיד בקרית מוצקין למזער.

בניית אפליקציה באשדוד

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, אם נשקיע ביישומון עבור ארגון זעיר?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. יצא ומחירי הפיתוח כולם חוזרת לבעלים שלה בשנה הראשונה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם די קל לבצע בדיקה אם היישומון מצליח להקטין את משך הזמן הנצרך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ולחלופין לצמצם שימוש לא יעיל בשירות המוצע בעשרה אחוז לדוגמה. בבירור כמה הדברים כדאיים, חובה לבדוק גם את כל החשבונות למיניהם, פלוס ההוצאה לאותה תקופת זמן, בכל צורה שלא תהיה, שעתיד היישומון באשדוד להמעיט.

בניית אפליקציה ברמת גן

מה בדיוק התשואה הממוצעת בהזמנה של יישומון בשביל חברה קטנה?
הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במידה ועלויות הפיתוח של היישומון מקבלים כיסוי בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם פשוט מאוד לחשב את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את משך הזמן הנצרך לביצוע פעולה ב-20%, וזה יכול להיות גם להפחית שימוש לא יעיל בהמוצר עצמו בעשרה אחוז בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בסקירת כמה הדברים משתלמים, נכון לא לשכוח את כל חשבונות העסק, כולל הוצאות העסק, בכל היבט, שאמור היישומון ברמת גן והסביבה להמעיט.