Monthly Archives: מרץ 2018

בניית אפליקציה בראשון לציון

מהי הרווח הסופי, בערך, ברכישת יישומון Web עבור ארגון מזערי?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. אם עלויות הפיתוח של היישומון חוזרת לבעלים שלה באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם לא קשה לבצע חישוב את היישומון, אם הוא ממזער את כמות השניות או הדקות שצריך לקנות משהו ב-15%, או לחלופין לחתוך שימוש לא יעיל במשאבים ב-13 אחוזים וזו רק ההתחלה. בסקירת התשואה העתידית, חובה לא להשאיר בצד את כל מה שמהווה את מה שהחברה מוציאה באופן שוטף, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון עתיד בראשון לציון והסביבה להמעיט.

בניית אפליקציה ברעננה

כמה יוצאת הרווח הסופי, פלוס מינוס, אם נשקיע ביישומון Web עבור ארגון זעיר?
זה מאוד תלוי במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. אם עלויות הפיתוח של היישומון שבים לכיסו של הבעלים בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם פשוט נורא לברר האם היישומון ממזער את משך הזמן הנצרך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או לצמצם בזבוז אמצעים בעשרה אחוז למשל. כשנחשב את כמה הדברים כדאיים, רצוי להתחשב גם בכלכל הפעולות הקבועות שמהוות את מה שהחברה מוציאה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שעתיד היישומון ברעננה לצמצם.