Monthly Archives: פברואר 2018

בניית אפליקציה בגן יבנה

מה בדיוק הרווח הסופי, בערך, ברכישה של יישומים בשביל חברה זעירה?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במידה ועלות פיתוח האפליקציה שבים לכיסו של הבעלים בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה כדאי ומומלץ מאוד. קל יחסית לבחון אם היישומון מצליח להקטין את מספר הדקות שצריך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, וזה יכול להיות גם למזער שימוש לא חכם בשירות המוצע בעשרה אחוזים בתור דוגמה. בסקירה על מידת צורך בהזמנה, יש להתייחס בכובד ראש אל כל החשבונות למיניהם, פלוס תשלומים ואף חובות מצדה של החברה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שעתיד היישומון בעיר גן יבנה להקטין.

בניית אפליקציה בצפת

כמה יוצאת הרווח נטו, בערך בהזמנה של יישומון בהזמנה אישית עבור ארגון זעיר?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במקרה ועלויות הפיתוח של היישומון שבים לכיסו של הבעלים בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. גם פשוט נורא לבדוק את היישומון, אם הוא ממזער את משך הזמן הנצרך לקנות משהו ב-15%, או להפחית בזבזנות של תכונות המוצר ב-16% כהדגמה. כשנחשב את הרווחיות, ראוי לא להתעלם שלל החשבונות, יחד עם מה שהחברה מוציאה, בצורה מיידית ולפרקים, שעומד היישומון בצפת והסביבה להוריד.

בניית אפליקציה בנתיבות

כמה סך הכל התשואה הממוצעת בקניית פיתוח יישומון לאייפון או לאנדרואיד עבור ארגון זעיר?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במידה ועלויות הפיתוח של היישומון שבים אל המשקיע בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. גם זו אינה בעיה לבצע בדיקה אם היישומון מצליח להקטין את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או להפחית בזבזנות של אמצעים בעשרה אחוזים כהדגמה. בבירורים על הכדאיות, חובה לא להתעלם המספרים שמייצגים את הוצאות העסק, בכל צורה שלהם, שעומד היישומון באיזור נתיבות להקטין.

בניית אפליקציה במודיעין

במספרים: מה הרווח, בערך, בהזמנה של אפליקציה לעסק קטן?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. במידה ומחירי הפיתוח של היישומון חוזרת לבעלים שלה בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם די קל לבדוק את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או לחלופין לצמצם בזבוז המוצר עצמו ב-17% לדוגמה. בחישוב כמה הדברים כדאיים, רצוי לא להשאיר בצד את כל הפעולות הקבועות שמהוות את ה"הפסדים" של החברה, בכל היבט, אשר בכוונת האפליקציה במודיעין והסביבה להוריד.