Monthly Archives: דצמבר 2017

בניית אפליקציה באופקים

כמה יוצאת התשואה הממוצעת בקניית פיתוח יישומון בשביל חברה קטנה?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. בסיטואציה בה מחירי הפיתוח של היישומון מוחזרים אל המשקיע בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. קל יחסית לעשות בירור את היישומון, אם הוא ממזער את מספר הדקות שצריך לבצע רכישה ב-15%, ו/או לחתוך שימוש מיותר באמצעים ב-10 אחוזים לדוגמה. בבירור צורך בהזמנה, הכרחי לצרף לחישובים שלנו את הפעולות השוטפות שמהוות את תשלומים מצד החברה, בכל צורה שלא תהיה, שהיישומון אמור באופקים לגמד.

בניית אפליקציה בנצרת עילית

במספרים: מה הרווח, פחות או יותר, בהזמנת יישומון עבור חברה קטנה?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במקרה ועלויות הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. גם זו אינה בעיה לברר את היישומון, אם הוא מוריד את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או לצמצם שימוש לא יעיל בתכונות המוצר ב-19% למשל. בבדיקת הרווח העתידי, חשוב מאוד לבדוק גם את כל החשבונות למיניהם, פלוס ה"הפסדים" של החברה, בכל צורה שלא תהיה, שעומד היישומון בנצרת עילית למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).

בניית אפליקציה בשוהם

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, ברכישה של יישומון ייעודי בשביל ארגון שאינו גדול?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים בסוג הפעולה שהאפליקציה מבצעת. במידה ועלות פיתוח האפליקציה עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם לא קשה לבדוק את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מספר השניות הנצרכות לקנות משהו ב-15%, / להקטין שימוש לא יעיל במשאבים ב-11% בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. כשנחשב את צורך בהזמנה, חכם יהיה לבדוק גם את הפעולות השוטפות שמהוות את מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלהם, שמתכוון היישומון בשוהם והסביבה למזער.