Monthly Archives: נובמבר 2017

בניית אפליקציה בהרצליה

מה בדיוק הרווח הסופי, פלוס מינוס, על ההשקעה יישומון לאנדרואיד או לאייפון בשביל ארגון שאינו גדול?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במקרה שעלויות הפיתוח כולן חוזרת לבעלים שלה באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. גם זו אינה בעיה לבדוק אם היישומון מצליח להקטין את משך הזמן הנצרך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ולחלופין למזער שימוש לא חכם במשאבים בעשרה אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בבחינת הרמה של צורך בהזמנה, מומלץ להכניס לחישוב את המספרים שמייצגים את מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלא תהיה, אשר בכוונת האפליקציה בעיר הרצליה למזער.

בניית אפליקציה באור יהודה

מה בדיוק הרווח הסופי, בערך, ברכישה של יישומון לאנדרואיד או לאייפון בשביל חברה זעירה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. בסיטואציה בה עלות פיתוח האפליקציה מכוסים באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. קל יחסית לעשות חישוב את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את הזמן הדרוש לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או להפחית שימוש לא יעיל במשאבים בעשרה אחוז כהדגמה. בבירור הרווחיות, ראוי להכניס לחישוב את כל הפעולות הקבועות שמהוות את ה"הפסדים" של החברה, באופן ישיר ועקיף, שהיישומון מתכוון באור יהודה להקטין.

בניית אפליקציה בפרדס חנה

כמה סה"כ הרווח, בערך, אם נשקיע באפליקציה לעסק קטן?
הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במקרה שעלויות הפיתוח כולן שבים לכיסו של הבעלים בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם פשוט נורא לעשות בירור האם היישומון ממזער את הזמן הדרוש לביצוע פעולה ב-20%, / למזער בזבוז שירות המוצע ב-14% לדוגמה. בבחינת הרמה של כמה הדברים משתלמים, רצוי לא להתעלם הגורמים שמהווים את מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלהם, שהיישומון מתכוון בפרדס חנה והסביבה למזער.

בניית אפליקציה בדימונה

במספרים: מה הרווח נטו, בהערכה גסה, אם נשקיע ביישומון עבור ארגון זעיר?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במקרה ועלויות הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. קל יחסית לבצע בדיקה האם היישומון ממזער את מספר השניות הנצרכות לקנות משהו ב-15%, ו/או למזער שימוש לא יעיל באמצעים בעשרה אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בחישוב כמה הדברים כדאיים, הכרחי לא להתעלם המספרים שמשפיעים על ,"הפסדי" החברה בכל צורה שלהם, שהיישומון עתיד בדימונה להפחית.