Monthly Archives: אוקטובר 2017

בניית אפליקציה במעלות-תרשיחא

מהם אחוזי הרווח, פחות או יותר, בפיתוח יישומון עבור ארגון מזערי?
הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. בסיטואציה בה עלויות הפיתוח של היישומון מוחזרים אל המשקיע באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם פשוט מאוד לברר האם היישומון ממזער את מספר הדקות שצריך לבצע רכישה ב-15%, או לצמצם בזבזנות של שירות המוצע בעשרה אחוז כהדגמה. בבחינת הרמה של הכדאיות, ראוי לשים לב אל כל החשבונות למיניהם, פלוס מה שהחברה מוציאה, בצורה מיידית ולפרקים, שעתיד היישומון במעלות-תרשיחא למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).

בניית אפליקציה ביהוד

במספרים: מה הרווח נטו, בהערכה גסה, בפיתוח יישומון לאנדרואיד או לאייפון עבור ארגון מזערי?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במקרה שעלות פיתוח האפליקציה מוחזרים אל המשקיע בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם לא קשה לבצע בדיקה האם היישומון ממזער את מספר הדקות שצריך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ו/או להקטין שימוש לא יעיל באמצעים בעשרה אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בבירורים על הרווחיות, חכם יהיה לא לשכוח את הגורמים שמהווים את מה שהחברה מוציאה, בצורה מיידית ולפרקים, שהיישומון עתיד ביהוד והסביבה להוריד.