Monthly Archives: ספטמבר 2017

בניית אפליקציה בקרית גת

מה בדיוק הרווח נטו, בהערכה גסה, בהזמנת יישומון ייעודי בשביל חברה זעירה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. אם עלויות הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, ההשקעה כדאית. גם לא קשה לעשות בירור אם היישומון מצליח למזער את מספר השניות הנצרכות לבצע פרוצדורה בנניח 15%, או לחתוך שימוש לא חכם בתכונות המוצר ב-19% כהדגמה. בחישוב צורך בהזמנה, נכון לא לשכוח את כל מה שמהווה את ה"הפסדים" של החברה, באופן ישיר ועקיף, שאמור היישומון בעיר קרית גת להמעיט.