Monthly Archives: אוגוסט 2017

בניית אפליקציה בגבעתים

מה בדיוק התשואה הממוצעת בהזמנת יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל חברה קטנה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. אם מחירי הפיתוח כולם שבים לכיסו של הבעלים באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם די קל לעשות בירור האם היישומון ממזער את הזמן הדרוש לבצע פרוצדורה בנניח 15%, / לצמצם שימוש לא חכם במשאבים בעשרה אחוזים כהדגמה. בבדיקת התשואה העתידית, מומלץ לא להשאיר בצד את המספרים שמשפיעים על מה שהחברה מוציאה באופן שוטף, בצורה מיידית ולפרקים, שהיישומון עתיד בעיר גבעתים להפחית.

בניית אפליקציה בבית שמש

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, אם נשקיע ביישומים בשביל חברה זעירה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. אם עלויות הפיתוח של היישומון מכוסים בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. קל יחסית לבצע חישוב אם האפליקציה מפחיתה את משך הזמן הנצרך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, / לצמק בזבוז המוצר עצמו בעשרה אחוז כהדגמה. בסקירה על מידת הרווחיות, חובה לשים לב אל כל מה שמהווה את מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלהם, שהיישומון עתיד בבית שמש למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).