Monthly Archives: יוני 2017

בניית אפליקציה בקרית ים

מהי הרווח הסופי, פלוס מינוס, בפיתוח יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל ארגון שאינו גדול?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במידה ועלויות הפיתוח כולן שבים אל המשקיע בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. זה גם פשוט מאוד לחשב אם האפליקציה מפחיתה את הזמן הדרוש לקנות משהו ב-15%, / להקטין שימוש מיותר בתכונות המוצר ב-15% למשל. בסקירת כמה הדברים כדאיים, חשוב מאוד לצרף לחישובים שלנו את כל מה שמהווה את תשלומים מצד החברה, באופן ישיר ועקיף, שהיישומון מתכוון באיזור קרית ים להקטין.

בניית אפליקציה בכפר סבא

כמה סה"כ הרווח הסופי, בערך, ברכישת יישומון לאנדרואיד או לאייפון בשביל חברה זעירה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בסוג הפעולה שהאפליקציה מבצעת. בסיטואציה בה מחירי הפיתוח של היישומון חוזרת לבעלים שלה בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, ההשקעה כדאית. זה גם די קל לחשב האם היישומון ממזער את מספר הדקות שצריך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ואף להקטין בזבזנות של משאבים בעשרה אחוזים לדוגמה. בבירורים על הכדאיות, נכון לא לשכוח את כל החשבונות למיניהם, פלוס תשלומים ואף חובות מצדה של החברה, באופן ישיר ועקיף, שאמור היישומון באיזור כפר סבא למזער.

בניית אפליקציה בנס ציונה

כמה יוצאת הרווח נטו, בערך בהזמנה של יישומון Web עבור ארגון זעיר?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. בסיטואציה בה עלויות הפיתוח כולן חוזרת לבעלים שלה באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם לא בעיה לבחון אם האפליקציה מפחיתה את הזמן הדרוש לביצוע פעולה ב-20%, / להפחית שימוש לא חכם במשאבים ב-16 אחוזים למשל. בבדיקת הכדאיות, חשוב מאוד לא לשכוח את האלמנטים שמרכיבים את תשלומים מצד החברה, בכל היבט, שהיישומון מתכוון באיזור נס ציונה להפחית.