Monthly Archives: מאי 2017

בניית אפליקציה בטבריה

מה בדיוק הרווח, פחות או יותר, בקניית פיתוח יישומון ייעודי בשביל חברה קטנה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במידה ועלויות הפיתוח של היישומון חוזרת לבעלים שלה בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, ההשקעה כדאית. גם לא קשה לעשות חישוב אם היישומון מצליח למזער את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, וזה יכול להיות גם להפחית בזבזנות של אמצעים ב-20% בתור דוגמה. כשנחשב את צורך בהזמנה, הכרחי להתחשב גם בכלכל חשבונות העסק, כולל ,"הפסדי" החברה בצורה מיידית ולפרקים, אשר בכוונת האפליקציה בטבריה לגמד.