Monthly Archives: מרץ 2017

בניית אפליקציה ביקנעם עילית

כמה סך הכל הרווח, פחות או יותר, בפיתוח יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל חברה קטנה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. יצא ועלויות הפיתוח כולן מכוסים בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם פשוט מאוד לבצע חישוב את היישומון, אם הוא ממזער את הזמן הדרוש לבצע רכישה ב-15%, וזה יכול להיות גם להקטין שימוש מיותר בהמוצר עצמו ב-14% בתור דוגמה. בסקירת הרווח העתידי, מומלץ להתחשב גם בכלהגורמים שמהווים את מה שהחברה מוציאה, באופן ישיר ועקיף, שהיישומון אמור ביקנעם עילית למזער.

בניית אפליקציה באשקלון

במספרים: מה הרווח נטו, בערך בהזמנה של יישומון לאנדרואיד או לאייפון עבור ארגון מזערי?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במקרה ועלות פיתוח האפליקציה שבים אל המשקיע באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם די קל לבדוק האם היישומון ממזער את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, וזה יכול להיות גם להפחית שימוש לא יעיל בתכונות המוצר ב-12% בתור דוגמה. בחישוב צורך בהזמנה, כדאי להתייחס בכובד ראש אל הגורמים שמהווים את ההוצאה לאותה תקופת זמן, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון עתיד באשקלון להוריד.