Monthly Archives: פברואר 2017

בניית אפליקציה בקרית ביאליק

כמה סך הכל הרווח הסופי, בערך, אם נזמין יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל ארגון שאינו גדול?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. בסיטואציה בה עלויות הפיתוח כולן מכוסים בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם זו אינה בעיה לעשות חישוב אם האפליקציה מפחיתה את משך הזמן הנצרך לבצע רכישה ב-15%, או לחתוך בזבוז משאבים ב-10 אחוזים לדוגמה. בבחינת הרמה של הכדאיות, יש לא להתעלם הגורמים שמהווים את מה שהחברה מוציאה באופן שוטף, בצורה מיידית ולפרקים, שהיישומון מתכוון בקרית ביאליק למזער.

בניית אפליקציה במגדל העמק

מהם אחוזי הרווח הסופי, פלוס מינוס, אם נזמין יישומים בשביל חברה זעירה?
הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במקרה שמחירי הפיתוח של היישומון מקבלים כיסוי בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם זו אינה בעיה לברר האם היישומון ממזער את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ואף לחתוך בזבוז תכונות המוצר ב-20% בתור דוגמה. בסקירת התשואה העתידית, חשוב מאוד לא להתעלם הפעולות השוטפות שמהוות את ההוצאה לאותה תקופת זמן, בכל היבט, שעתיד היישומון באיזור מגדל העמק למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).

בניית אפליקציה בלוד

במספרים: מה הרווח נטו, בערך על ההשקעה יישומון לעסק קטן?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במידה ומחירי הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. זה גם די קל לבצע חישוב את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את כמות השניות או הדקות שצריך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, או למזער שימוש מיותר בהמוצר עצמו בעשרה אחוזים כהדגמה. בבירור ההשתלמות (כלומר עד כמה ההשקעה משתלמת), ראוי להכניס לחישוב את הפעולות השוטפות שמהוות את תשלומים מצד החברה, בצורה מיידית ולפרקים, שאמור היישומון בלוד והסביבה לגמד.

בניית אפליקציה בחיפה

כמה סה"כ הרווח, פחות או יותר, בהזמנת יישומון רגיל לעסק קטן?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. יצא ועלויות הפיתוח כולן מקבלים כיסוי בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם זו אינה בעיה לעשות חישוב האם היישומון ממזער את מס' הדקות הנצרכות לביצוע פעולה ב-20%, ו/או לחתוך בזבוז תכונות המוצר ב-11% בתור דוגמה. בחישוב ההשתלמות (כלומר עד כמה ההשקעה משתלמת), מומלץ לא לשכוח את האלמנטים שמרכיבים את מה שהחברה מוציאה באופן שוטף, באופן ישיר ועקיף, שהיישומון עתיד באיזור חיפה למזער.

בניית אפליקציה בבאר שבע

כמה סך הכל הרווח נטו, בערך בקניית פיתוח יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל חברה קטנה?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במקרה שמחירי הפיתוח כולם מכוסים באיזור 12 החודשים הראשונים מרגע ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. גם לא קשה לבדוק אם היישומון מצליח למזער את מס' הדקות הנצרכות לביצוע פעולה ב-20%, או להפחית שימוש לא יעיל בשירות המוצע ב-15% בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. כשנחשב את הרווחיות, הכרחי לא לשכוח את המספרים שמייצגים את מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלהם, שהיישומון אמור באיזור באר שבע להוריד.