Monthly Archives: ינואר 2017

בניית אפליקציה בגדרה

כמה סך הכל הרווח, בערך, בפיתוח יישומון ייעודי עבור חברה קטנה?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במקרה שעלויות הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם לא קשה לבדוק אם היישומון מצליח למזער את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או לחלופין להפחית שימוש לא יעיל באמצעים ב-13 אחוזים כהדגמה. בסקירה על מידת הרווח העתידי, חובה לא להשאיר בצד את המספרים שמשפיעים על ה"הפסדים" של החברה, בכל צורה שלא תהיה, שעתיד היישומון בעיר גדרה לגמד.

בניית אפליקציה בנשר

כמה יוצאת הרווח הסופי, פלוס מינוס, אם נזמין יישומון רגיל עבור ארגון מזערי?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. יצא ומחירי הפיתוח כולם חוזרת לבעלים שלה בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. זה גם פשוט מאוד לברר את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את משך הזמן הנצרך לקנות משהו ב-15%, ו/או לצמצם שימוש לא יעיל באמצעים ב-10 אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בבירור הכדאיות, הכרחי לצרף לחישובים שלנו את המספרים שמשפיעים על תשלומים מצד החברה, בצורה מיידית ולפרקים, שהיישומון אמור בעיר נשר למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).