Monthly Archives: דצמבר 2016

בניית אפליקציה בחולון

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, בקניית פיתוח יישומים עבור ארגון מזערי?
הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. אם מחירי הפיתוח כולם מקבלים כיסוי בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. גם לא קשה לברר אם היישומון מצליח למזער את מספר הדקות שצריך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין לצמק שימוש לא חכם בשירות המוצע ב-16% למשל. בסקירת כמה הדברים כדאיים, יש לא להתעלם כל החשבונות למיניהם, פלוס הוצאות העסק, בכל צורה שלא תהיה, שהיישומון אמור בעיר חולון לצמצם.