Monthly Archives: נובמבר 2016

בניית אפליקציה בקרית אתא

מהי הרווח, פחות או יותר, אם נשקיע ביישומון ייעודי עבור חברה קטנה?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. אם עלויות הפיתוח של היישומון מכוסים בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, ההשקעה כדאית. גם פשוט נורא לחשב את היישומון, אם הוא ממזער את כמות השניות או הדקות שצריך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ואף למזער בזבזנות של אמצעים בעשרה אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בחישוב הכדאיות, מומלץ להכניס לחישוב את הפעולות השוטפות שמהוות את מה שהחברה מוציאה, בכל היבט, שעומד היישומון בקרית אתא להקטין.

בניית אפליקציה בקרית מלאכי

כמה סה"כ הרווח נטו, בהערכה גסה, בהזמנת יישומון בהזמנה אישית עבור ארגון מזערי?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. יצא ומחירי הפיתוח כולם מקבלים כיסוי בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, ההשקעה כדאית. גם זו אינה בעיה לברר את היישומון, אם הוא מוריד את כמות השניות או הדקות שצריך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או למזער שימוש לא חכם בשירות המוצע ב-20% לדוגמה. בסקירה על מידת התשואה העתידית, נכון לא להתעלם המספרים שמשפיעים על ה"הפסדים" של החברה, בכל היבט, שהיישומון עתיד באיזור קרית מלאכי להוריד.

בניית אפליקציה באילת

מהם אחוזי הרווח נטו, בערך בהזמנת יישומון לאנדרואיד או לאייפון לעסק קטן?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במצב בו מחירי הפיתוח כולם שבים אל המשקיע בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. גם זו אינה בעיה לעשות בירור אם היישומון מצליח למזער את כמות השניות או הדקות שצריך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, או לחתוך בזבוז המוצר עצמו ב-13% כהדגמה. בסקירה על מידת הרווחיות, חכם יהיה להתחשב גם בכלשלל החשבונות, יחד עם ההוצאה לאותה תקופת זמן, בכל צורה שלא תהיה, אשר בכוונת האפליקציה באיזור אילת להמעיט.