Monthly Archives: אוגוסט 2016

בניית אפליקציה בכפר יונה

מהם אחוזי הרווח, בערך, אם נזמין יישומון ייעודי עבור ארגון זעיר?
זה מאוד תלוי בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. אם עלויות הפיתוח כולן מוחזרים אל המשקיע בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם פשוט מאוד לחשב אם היישומון מצליח להקטין את הזמן הדרוש לביצוע פעולה ב-20%, / למזער בזבוז משאבים בעשרה אחוז לדוגמה. בבחינת הרמה של התשואה העתידית, יש לקחת בחשבון את המספרים שמשפיעים על ה"הפסדים" של החברה, בכל צורה שלא תהיה, שהיישומון מתכוון בכפר יונה לגמד.

בניית אפליקציה בחדרה

מה בדיוק הרווח נטו, בהערכה גסה, ברכישה של יישומון עבור ארגון מזערי?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. במקרה ועלות פיתוח האפליקציה חוזרת לבעלים שלה בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם די קל לבצע בדיקה את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מספר השניות הנצרכות לבצע פרוצדורה בנניח 15%, / לחתוך בזבוז משאבים ב-12% בתור דוגמה. בבדיקת הרווחיות, חובה לא להתעלם המספרים שמייצגים את ההוצאה לאותה תקופת זמן, בכל צורה שלהם, שהיישומון מתכוון בעיר חדרה להפחית.

בניית אפליקציה באריאל

מהם אחוזי הרווח נטו, בערך על ההשקעה יישומון לאייפון או לאנדרואיד עבור ארגון מזערי?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במקרה שעלויות הפיתוח כולן מוחזרים אל המשקיע בשנה הראשונה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם פשוט מאוד לבצע בדיקה אם היישומון מצליח להקטין את מספר הדקות שצריך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין להקטין בזבזנות של משאבים בעשרה אחוזים למשל. בבדיקת הכדאיות, רצוי לשים לב אל שלל החשבונות, יחד עם מה שהחברה מוציאה, בכל היבט, שעומד היישומון בעיר אריאל למזער.