Monthly Archives: יולי 2016

בניית אפליקציה בעכו

מה בדיוק הרווח הסופי, בערך, בהזמנה של אפליקציה בשביל חברה קטנה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. במקרה שמחירי הפיתוח כולם מוחזרים אל המשקיע בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. קל יחסית לחשב את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מספר הדקות שצריך לביצוע פעולה ב-20%, או לחלופין להקטין שימוש לא חכם בתכונות המוצר ב-12% כהדגמה. בחישוב הרווח העתידי, כדאי לא להתעלם הגורמים שמהווים את ה"הפסדים" של החברה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון מתכוון בעכו והסביבה להמעיט.

בניית אפליקציה בקרית שמונה

מהי הרווח הסופי, פלוס מינוס, בפיתוח יישומון בשביל חברה זעירה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בסוג הפעולה שהאפליקציה מבצעת. יצא ועלויות הפיתוח כולן חוזרת לבעלים שלה בשנה הראשונה, ההשקעה כדאית. זה גם לא בעיה לבצע חישוב את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מס' הדקות הנצרכות לבצע רכישה ב-15%, ואף לצמצם שימוש לא חכם באמצעים ב-14 אחוזים בתור דוגמה. בבחינת הרמה של התשואה העתידית, יש להתחשב גם בכלשלל החשבונות, יחד עם ,"הפסדי" החברה באופן ישיר ועקיף, שהיישומון אמור באיזור קרית שמונה לגמד.

בניית אפליקציה בראש העין

מה בדיוק הרווח נטו, בהערכה גסה, על ההשקעה יישומון לאנדרואיד או לאייפון בשביל ארגון שאינו גדול?
קשה לענות על השאלה הזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. במידה ועלות פיתוח האפליקציה מוחזרים אל המשקיע בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, ההשקעה כדאית. גם לא קשה לחשב אם האפליקציה מפחיתה את משך הזמן הנצרך לבצע רכישה ב-15%, ואף להפחית שימוש לא חכם באמצעים ב-18% בתור דוגמה. בבדיקת צורך בהזמנה, מומלץ לא לשכוח את כל חשבונות העסק, כולל מה שהחברה מוציאה באופן שוטף, בכל צורה שלהם, שאמור היישומון בראש העין למזער.

בניית אפליקציה בתל אביב

מהם אחוזי הרווח, פחות או יותר, בקניית פיתוח יישומים עבור חברה קטנה?
הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. יצא ומחירי הפיתוח כולם שבים לכיסו של הבעלים בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, זה כדאי ומומלץ מאוד. גם פשוט נורא לברר את היישומון, אם הוא ממזער את מספר הדקות שצריך לביצוע פעולה ב-20%, ואף להקטין שימוש מיותר באמצעים בעשרה אחוזים כהדגמה. כשנחשב את התשואה העתידית, חשוב מאוד לא להתעלם כל הפעולות הקבועות שמהוות את תשלומים ואף חובות מצדה של החברה, באופן ישיר ועקיף, שהיישומון עתיד בעיר תל אביב למזער.

בניית אפליקציה במעלה אדומים

כמה סה"כ הרווח נטו, בערך אם נשקיע ביישומים עבור חברה קטנה?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במצב בו מחירי הפיתוח של היישומון מקבלים כיסוי בשנה הראשונה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. זה גם די קל לבחון האם היישומון ממזער את משך הזמן הנצרך לבצע רכישה ב-15%, / לצמצם שימוש לא יעיל בהמוצר עצמו ב-13 אחוזים לדוגמה. בסקירת כמה הדברים כדאיים, מומלץ לא לשכוח את כל הפעולות הקבועות שמהוות את תשלומים מצד החברה, בכל צורה שלא תהיה, אשר בכוונת האפליקציה במעלה אדומים והסביבה לצמצם.