Monthly Archives: יוני 2016

בניית אפליקציה בבני ברק

מה בדיוק הרווח, פחות או יותר, ברכישה של יישומים עבור ארגון זעיר?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. במצב בו עלות פיתוח האפליקציה שבים אל המשקיע בשנה הראשונה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם זו אינה בעיה לבדוק את היישומון, אם הוא ממזער את הזמן הדרוש לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ואף למזער שימוש מיותר בהמוצר עצמו בעשרה אחוז כהדגמה. בחישוב צורך בהזמנה, ראוי לבדוק גם את כל מה שמהווה את תשלומים מצד החברה, בכל צורה שלא תהיה, שעתיד היישומון בבני ברק לגמד.