Monthly Archives: מאי 2016

בניית אפליקציה בזכרון יעקב

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, על ההשקעה יישומון בשביל ארגון שאינו גדול?
זו שאלה שלא פשוט לענות עליה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. במצב בו מחירי הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. זה גם די קל לחשב האם היישומון ממזער את הזמן הדרוש לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין לצמק שימוש לא יעיל באמצעים ב-14% כהדגמה. בבירורים על ההשתלמות (כלומר עד כמה ההשקעה משתלמת), מומלץ לא להתעלם כל הפעולות הקבועות שמהוות את ההוצאה לאותה תקופת זמן, בצורה מיידית ולפרקים, אשר בכוונת האפליקציה בזכרון יעקב למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).

בניית אפליקציה ברחובות

מהם אחוזי התשואה הממוצעת בהזמנה של יישומון לאייפון או לאנדרואיד עבור חברה קטנה?
הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במקרה ועלויות הפיתוח של היישומון מוחזרים אל המשקיע בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. זה גם די קל לבצע בדיקה אם היישומון מצליח להקטין את מס' הדקות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין לצמק שימוש לא חכם במשאבים ב-17% בתור דוגמה. בסקירת הכדאיות, כדאי להתחשב גם בכלהמספרים שמייצגים את ,"הפסדי" החברה בכל צורה שלא תהיה, שמתכוון היישומון ברחובות להוריד.

בניית אפליקציה בבת ים

כמה סה"כ הרווח נטו, בערך בהזמנת יישומון רגיל בשביל חברה זעירה?
זה מאוד תלוי במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. במידה ועלות פיתוח האפליקציה חוזרת לבעלים שלה בשנה הראשונה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם פשוט מאוד לחשב את היכולות של היישומון, לדוגמה אם הוא ממזער את מספר השניות הנצרכות לבצע פרוצדורה בנניח 15%, וזה יכול להיות גם להקטין בזבזנות של אמצעים בעשרה אחוזים וזו רק ההתחלה. בסקירה על מידת התשואה העתידית, הכרחי לקחת בחשבון את המספרים שמשפיעים על מה שהחברה מוציאה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון אמור באיזור בת ים לגמד.