Monthly Archives: אפריל 2016

בניית אפליקציה בקרית אונו

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, בהזמנת יישומון רגיל לעסק קטן?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. יצא ועלות פיתוח האפליקציה שבים לכיסו של הבעלים בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה כדאי ומומלץ מאוד. זה גם פשוט מאוד לבחון את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מספר השניות הנצרכות לביצוע פעולה ב-20%, ו/או לחתוך בזבוז שירות המוצע ב-18 אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בבדיקת הרווחיות, הכרחי להתייחס בכובד ראש אל שלל החשבונות, יחד עם מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלהם, שהיישומון עתיד בעיר קרית אונו לגמד.