Monthly Archives: מרץ 2016

בניית אפליקציה בנהריה

כמה סך הכל הרווח נטו, בהערכה גסה, ברכישה של יישומון לאנדרואיד או לאייפון לעסק קטן?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. במצב בו מחירי הפיתוח של היישומון מקבלים כיסוי בשנים-עשר החודשים הראשונים מאז ההשקה, ההשקעה כדאית. זה גם די קל לבדוק את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מספר הדקות שצריך לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ו/או להפחית שימוש מיותר בתכונות המוצר ב-14% למשל. בבירור הרווח העתידי, נכון לצרף לחישובים שלנו את הפעולות השוטפות שמהוות את תשלומים מצד החברה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, אשר בכוונת האפליקציה בנהריה לגמד.

בניית אפליקציה במבשרת ציון

כמה סך הכל הרווח נטו, בערך בפיתוח יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל ארגון שאינו גדול?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים בסוג הפעולה שהאפליקציה מבצעת. במצב בו מחירי הפיתוח של היישומון מקבלים כיסוי בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. גם פשוט נורא לעשות בירור את יכולותיו של היישומון, למשל אם הוא מקטין את מספר השניות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, ולחלופין למזער שימוש מיותר בשירות המוצע ב-12 אחוזים לדוגמה. בבירור ההשתלמות (כלומר עד כמה ההשקעה משתלמת), מומלץ לא להתעלם המספרים שמייצגים את מה שהחברה מוציאה, בכל צורה שלהם, שהיישומון עתיד במבשרת ציון להמעיט.

בניית אפליקציה במודיעין עילית

מהי התשואה הממוצעת בהזמנה של יישומון לאייפון או לאנדרואיד בשביל ארגון שאינו גדול?
זה מאוד תלוי בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. יצא ומחירי הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בשנה הראשונה, זה צעד שאתם בהחלט רוצים לעשות עבור העסק שלכם. זה גם פשוט מאוד לחשב אם היישומון מצליח להקטין את משך הזמן הנצרך לבצע פרוצדורה בנניח 15%, ואף לצמק שימוש מיותר במשאבים בעשרה אחוזים וזו רק ההתחלה. בבירור כמה הדברים כדאיים, יש לשים לב אל שלל החשבונות, יחד עם ההוצאה לאותה תקופת זמן, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שעומד היישומון בעיר מודיעין עילית לגמד.

בניית אפליקציה בטירת כרמל

מהם אחוזי הרווח הסופי, בערך, על ההשקעה יישומון רגיל עבור חברה קטנה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה בדיוק היישומון עושה. במקרה שמחירי הפיתוח כולם חוזרת לבעלים שלה בתקופה קצרה יחסית (נניח שנה) מתאריך ההשקה, זהו צעד חכם ואנחנו ממליצים עליו בחום. זה גם די קל לעשות חישוב אם היישומון מצליח להקטין את משך הזמן הנצרך לקנות משהו ב-15%, וזה יכול להיות גם להפחית בזבוז אמצעים בעשרה אחוזים לדוגמה. בסקירת כמה הדברים כדאיים, כדאי לא להשאיר בצד את הגורמים שמהווים את ה"הפסדים" של החברה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון מתכוון בטירת כרמל והסביבה לצמצם.