Monthly Archives: פברואר 2016

בניית אפליקציה בירושלים

מה בדיוק הרווח נטו, בערך אם נזמין יישומון Web עבור חברה קטנה?
לא פשוט לתת מענה לשאלה כזו בצורה חד משמעית, הדברים תלויים במה מטרת היישומון, מה הוא עושה. במקרה ומחירי הפיתוח של היישומון שבים לכיסו של הבעלים בחצי שנה עד השנה שבאה מאז ההשקה, ההשקעה כדאית. קל יחסית לבצע חישוב את היישומון, אם הוא ממזער את מס' הדקות הנצרכות לבצע רכישה ב-15%, או לחלופין לחתוך בזבוז המוצר עצמו ב-14% בתור דוגמה. בבחינת הרמה של כמה הדברים משתלמים, חכם יהיה לא להתעלם כל חשבונות העסק, כולל מה שהחברה מוציאה, בצורה מיידית ולפרקים, אשר בכוונת האפליקציה בעיר ירושלים למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).