Monthly Archives: ינואר 2016

בניית אפליקציה בעפולה

במספרים: מה הרווח, פחות או יותר, בקניית פיתוח יישומון רגיל עבור ארגון מזערי?
הדברים תלויים בעד כמה מורכבת הפעילות של האפליקציה. במקרה ועלויות הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בשנה הראשונה, זה כדאי ומומלץ מאוד. זה גם די קל לבצע בדיקה האם היישומון ממזער את מס' הדקות הנצרכות לגלוש ולבצע רכישות ב-15%, / להקטין בזבוז שירות המוצע ב-10% למשל. בחישוב הרווח העתידי, ראוי לקחת בחשבון את שלל החשבונות, יחד עם מה שהחברה מוציאה, בצורה מיידית ולפרקים, שהיישומון מתכוון בעפולה להמעיט.

בניית אפליקציה בכרמיאל

כמה סה"כ הרווח נטו, בהערכה גסה, בהזמנה של יישומון Web בשביל חברה קטנה?
לא נוכל לענות על השאלה באופן חד משמעי, הדברים תלויים במה עושה היישומון ובמורכבותו הכללית. אם עלויות הפיתוח כולן שבים אל המשקיע בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה כמעט תמיד רעיון טוב להשקיע בו. גם לא קשה לבצע חישוב האם היישומון ממזער את מספר השניות הנצרכות לקנות משהו ב-15%, / להקטין בזבזנות של שירות המוצע ב-18 אחוזים בתור דוגמה. בבדיקת התשואה העתידית, נכון לצרף לחישובים שלנו את שלל החשבונות, יחד עם תשלומים מצד החברה, בצורה הן ישירה והן עקיפה, שהיישומון אמור בכרמיאל והסביבה למזער (ע"י החלפת עובדים אנושיים למשל).